24userviceglascentrale.com


  home | enkelglas | isolatieglas | figuurglas | veiligheidsglas | hardglas | draadglas | contact |

 
 
 
Hardglas heeft als bijzonderheid dat de buigtreksterkte t.o.v. normaal glas tot zo'n vijf maal groter is. Ook de bestendigheid tegen temperatuurverschillen is aanzienlijk hoger dan voor conventioneel glas het geval is. Een veel gebruikte methode om dit te bereiken is het thermisch voorspannen. Hierbij wordt het reeds op maat gesneden en geslepen glas opgewarmd tot ongeveer 600C, dus rond het moment dat het glas weer week wordt. Vervolgens wordt het glas zeer snel afgekoeld waardoor de buitenzijden krimpen en eerder stijf worden dan het binnengedeelte. Wanneer het binnengedeelte ook afkoelt en gaat samentrekken, oefent het trekspanningen uit op de buitenzijden. In de dunne laag tegen het glas oppervlakte wordt aldus een drupspanning verkregen die permanent aanwezig blijft. Wanneer buigkrachten op het glas worden uitgeoefend, ontstaan er in het glas trekkrachten die de drukspanning geleidelijk compenseert en het de kans op breken dus vele malen vertraagd.

 

Een andere belangrijke eigenschap is dat dit glas niet versplintert. Dit ontstaat doordat de beide buitenlagen van het glas onder drukspanning wordt gehouden. Door de wet van actie en reactie ontstaan er in het midden trekspanningen. Bij breuk, komen die trekkrachten vrij waardoor het glas in een keer gaat samentrekken en het uiteen valt in klein gruis met afgevlakte kanten die minder gemakkelijk verwondingen kunnen veroorzaken.
 
Hardglas wordt veelal gebruikt voor glazen deuren, vitrines en puien. Het is ook bijzonder geschikt voor glazen meubelen of bijvoorbeeld de glazen panelen in squashruimten.
 
 

2006 glascentrale.com. All rights reserved. No portion may be reproduced without written permission of glascentrale.com.