24userviceglascentrale.com


  home | enkelglas | isolatieglas | figuurglas | veiligheidsglas | hardglas | draadglas | contact |

 
 
 
Gelaagd glas bestaat uit minimaal 2 glasplaten met daartussen één of meerdere polyvinylbutral folie's (PVB). Nadat de verschillende lagen zijn samengebracht worden ze in een autoclaaf onder druk met behulp van een thermische behandeling tot één geheel gevormd.
Bij breuk zorgt de PVB-folie ervoor dat de glasfragmenten op hun plaats blijven. Wanneer het raam in een sponning is geplaatst blijft de weerstand van het glas intact. Door een verschillend aantal glasplaten of verschillende diktes glas en folie te combineren ontstaan er samenstellingen die voor verschillende toepassingen geschikt zijn. Zo kan gelaagd glas voor veiligheid (NEN3569) worden toegepast, maar ook voor inbraakwering en zelfs als kogelwerend glas. Ook kan gelaagd glas worden gecombineerd met isolerende beglazing. De gebruikte folie kan helder of mat worden uitgevoerd maar kan voor bepaalde toepassingen ook gekleurd zijn.

 

Een beglazing wordt "veiligheidsglas" genoemd als ze bepaalde eigenschappen bezit die worden geacht het gevaar voor ongevallen en inbraken als gevolg van inslagen, vervorming of brand te verminderen.

De Veiligheidsbeglazingen worden door de norm NEN 3569 toegepast deze omschrijft waar thuis ter voorkoming van letsel veiligheidsbeglazing moet worden toegepast.

De keuze van een veiligheidsglas moet voorzichtig gebeuren, afhankelijk van het gevaar dat men wil voorkomen. Het moet worden geïntegreerd in de schrijnwerkerij waarvan de veiligheidsaspecten gelijkwaardig zijn een het glas (profielen, sluitingen, ...)

 
 

©2006 glascentrale.com. All rights reserved. No portion may be reproduced without written permission of glascentrale.com.